GIÀNH LẠI TỰ DO CHO NHỮNG NẠN NHÂN CỦA TỆ BUÔN BÁN PHỤ NỮ!
GIÀNH LẠI TỰ DO CHO NHỮNG NẠN NHÂN
CỦA TỆ BUÔN BÁN PHỤ NỮ!

Việt Nam là một trong những quốc gia mà vấn nạn buôn bán phụ nữ nổi cộm nhất khu vực Châu Á.
Đích đến của những vụ buôn người thường là Cambodia, Trung Quốc và Malaysia.

Việt Nam là một trong những quốc gia mà vấn nạn buôn bán phụ nữ nổi cộm nhất khu vực Châu Á. Đích đến của những vụ buôn người thường là Cambodia, Trung Quốc và Malaysia.

Những thống kê chính thức từ bộ Công An cho biết trong khoảng từ 2011 đến 2017 đã có hơn 2700 vụ buôn người được báo cáo. Trên thực tế, số trường hợp chưa được thống kê còn có thể lớn hơn rất nhiều.

Mua Cô Dâu là một chiến dịch nhằm phản ánh thực trạng các cô gái trẻ bị mua bán như những món hàng.
Số liệu mà các bạn sắp đọc được lấy từ những câu chuyện thật cũng như những tư liệu đáng tin cậy.

Mua Cô Dâu là một chiến dịch nhằm phản ánh thực trạng các cô gái trẻ bị mua bán như những món hàng. Số liệu mà các bạn sắp đọc được lấy từ những câu chuyện thật cũng như những tư liệu đáng tin cậy.

Lưu ý:
Những thông tin, số liệu thống kê chi tiết có thể tìm thấy trong những bài báo bên dưới. Các câu chuyện trong chiến dịch đều được cấp bởi các tổ chức liên quan. Chúng tôi sử dụng mật danh để bảo vệ những nạn nhân và người trong cuộc.

Nguồn:
https://vietcetera.com/en/pacific-links-foundation-the-battle-against-human-trafficking
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/2151075/vietnam-without-love-child-brides-china

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.